Text this: Poznámky filológa k filozofickému vzdelávaniu na prešporskom evanjelickom lýceu (19. storočie a začiatok 20. storočia)