Text this: Adama Polanowskie go dworzanina króla imci Jana III notatki /