Text this: Ksiąžęca ludność služebna w Posce wczesnofeudalnej /