Text this: Jelentés nagyméltóságú ... m. kir. földmívelésügyi minister úrhoz Szilágy vármegye selyemtenyésztésének állapotáról az ... évben /