Text this: Jelentés nagyméltóságú ... m. kir. földmívelésügyi miniszter úrhoz Nyitra vármegye selyemtenyésztésének állapotáról az ... évben /