Text this: Jelentés nagyméltóságú ... m. kir. földmívelésügyi miniszter úrhoz Győr vármegye selyemtenyésztéséről és selyemfonó iparának állapotáról az ... évben /