Text this: Jelentés nagyméltóságú ... m. kir. földmívelésügyi miniszter úrhoz Csanád vármegye selyemtenyésztésének állapotáról az ... évben /