Text this: Jelentés nagyméltóságú ... m. kir. földmívelésügyi minister úrhoz Bihar vármegye selyemtenyésztésének állapotáról az ... évben /