Text this: Inwentarz r̨ekopisów Biblioteki Jagiellońskiej :