Text this: Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Urologicznego w 60. rocznicę jego powstania /