Text this: Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej /